Piomag - żurawie naprawa, serwis

Przejdź do treści


                    
PIOMAG                                        Telefon:                               Godziny pracy:
Poland, 03-984 Warszawa                   tel. +48 602 859 600         8.00 do 16.00 Pon. - Piątek,
ul. Umińskiego 5/79                                                                          a także, przy pilnych sprawach
NIP: PL1181609365                                                                                               24/7
 

*Firma PIOMAG z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wszystkie zamieszczone w Serwisie znaki towarowe (słowne, graficzne, słowno-graficzne, zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane), znaki usługowe, projekty graficzne i logo, są własnością odpowiednich podmiotów, którym przysługuje prawo ochronne do wyłącznego używania Znaków Towarowych w sposób zarobkowy, zawodowy lub gospodarczy. Wykorzystanie w Serwisie Znaków Towarowych służy wyłącznie celom informacyjnym i nie ma na celu wykorzystania lub nadużycia wizerunku oraz dobrego imienia, jak również renomy Właścicieli lub Znaków Towarowych. Firma nie jest w jakikolwiek sposób powiązana z Właścicielami Znaków Towarowych, ani nie uzyskała licencji na korzystanie z nich.
   


Copyright: PIOMAG
Autor: kk
Wróć do spisu treści